Vi är experter på kabelskrot

Vi är experter när det kommer till kabelskrot vi klassar ert kabelskrot efter antal procent koppar/Aluminium det innehåller

och kan därför ofta erbjuda ett högre pris än andra uppköpare som ofta klassar all kabelskrot som blandkabel.

Vi ser till att allt plast och metaller kommer till rätt plats för att sedan kunna återvinnas på bästa sätt.