Utställning av skrotkärl/Container

Är ert företag intresserade av företagslösningar kontakta oss för mer information.

Spara kostnader på framkörningsavgifter, tömningar, milersättning och dyra containerkostnader.

nordisk.metallatervinning@gmail.com 

Tel.072- 041 22 12