Priser på Metaller/Kabelskrot

Dagens kilopriser på metaller och kabelskrot är svårt för oss att lägga ut då priserna hoppar från dag till dag.

Vi ber er därför att kontakta oss via mail/Tel för att få ett rättvist pris på ert skrot.

För priser på ert skrot är ni välkomna att kontakta oss via mail nordisk.metallatervinnig@gmail.com  eller via telefon 072-041 22 12.